Петдесетница, Свети дух

May 23rd, 201010:19 am @

0


Петдесетница, Свети дух

На петдесетия ден след Великден, винаги в неделя, Църквата празнува своя рожден ден.

Петдесетница е подвижен празник, през 2017 – 4 юни.

След Възнесението на Иисус Христос дванадесетте апостоли заедно с Дева Мария се оттеглили и отдали на молитва в очакване на Светия Дух. Така им заръчал Христос на Възнесението – да не се отделят от Йерусалим, докато не се облекат в сила свише. В един момент небето забучало и сякаш вихрушка спуснала огнени езици. Според Църквата пламъците били видимият знак за въздействието на Светия Дух върху Христовите ученици. По този начин те били изпълнени със силата да проповядват Христовото учение на различни езици и да тръгнат по света. Просветените в истините на вярата ученици получили в дар и християнските добродетели – любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост и себеобуздание.

Празникът се нарича също и Света Троица, защото слизането на Светия дух е плод на Божията промисъл, на грижите на Бога за този свят.

След слизането на Светия дух Светите апостоли се преобразили коренно, готови да отдадат живота си за вярата. Св. апостол Петър, който три пъти се отрекъл от Христа, миг след слизането на огнените езици започнал вдъхновено да проповядва пред три хиляди души. След като завършил проповедта си, всички присъстващи повярвали и приели Светото кръщение.

На Петдесетница, християните измолват Бога да помене всички починали наши родители и братя. В края на богослужението от олтарните двери се хвърля орехова шума към богомолците. Шумата символизира огнените езици над главите на апостолите. Вярващите отнасят тази шума по домовете си за благоденствие.

—————–

на картината: Слизането на Св. Дух над апостолите
Може би най-древното изображение на Св. Петдесетница в Сирийското евангелие на монаха Равула (Rabbula Gospels) – VI в.