Редът на нещата

June 5th, 201010:33 pm @

0


Редът на нещата

1. Изрязяваме преживяването си с думи;

2. Думите ни се превръщат в мисли;

3. Мислите ни се превръщат в идеи;

4. Идеите ни се превръщат в действия;

5. Действията ни се превръщат в навици;

6. Нашата личност се превръща в наша съдба.