Плумерия

June 27th, 20106:00 pm @

0


Плумерия

Плумерия

Не всички могат да бъдат красиви, богати и знатни, но всички могат да бъдат добри.(Конфуций)

june 2010 Sonia Tz 029