Видове насилие срещу жените

November 25th, 20106:29 pm @

3


Видове насилие срещу жените

Главната цел в бъдеще е да се спре насилието. Светът е пристрастен към него. Bill Cosby

Няма да цитирам статистиката, но насилието срещу жените е ежедневие. Насилието не се ограничава само до физически тормоз срещу съпругата или партньорката. Насилието може да бъде у дома, но и на работното място. То е няколко вида: физическо, сексуално, емоционално, психологическо, духовно, културно, вербално, финансово и липса на грижи.

violence-3Ще се спра на  домашното насилие,което включително  емоционално насилие, изолация, заплахи и финансови злоупотреби. Децата са също така сериозно засегнати от домашно насилие, дори когато насилието не е насочено към тях.

Физическо насилие
1. Физическото насилие на партньорката може да включва удряне, блъскане,  задържане, задушаване,  използване на оръжие или друг предмет, за да се  нанесе физическа вреда.


Емоционално насилие
2. Емоционалното насилие и унижение може да включва вербални обиди, несправедливи и постоянни критики и манипулиране на жертвите, за да имат ниско самочувствие.

Изолация
3. Често насилникът ще държи партньорката си изолирана от другите и ще реагира ревниво към всички външни интереси.


Сплашване
4. Един насилникът може да прибегне до заплахи и сплашване. Това може да включва унищожаване на имущество,  заплашване с жестове и оръжие.

Финансово насилие
5. Финансовият контрол е още един инструмент на злоупотреба с партньорката. Чрез контролиране на  парите и ресурсите, насилникът контролира свободата на жертвата и достъпа до помощ.

violense-2


Предотвратяване / Решение
6. Жертвите на домашно насилие имат различни ресурси, които те трябва да знаят и да се обърнат за помощ.