Cветовен ден на качеството и ползваемостта

November 11th, 20109:20 pm @

0


Cветовен ден на качеството и ползваемостта

Световен ден на качеството се отбелязва днес.

Какъв е този ден?

Световният ден на качеството е въведен от Обединените нации през 1990 г. с цел да се  засили вниманието в глобален план  към по-добро качество и неговата роля за икономическия растеж и просперитет.

Целта на Световния ден на качеството е да се подобри информираността за качеството по целия свят и да се насърчи просперитетта на хората и компаниите.
В една глобална икономика, където успехът зависи от качеството, иновациите и устойчивото развитие, ролята на Световния ден на качеството е да привлече вниманието ни  върху значението на качеството.

Качеството е навсякъде, във всички аспекти на нашия живот. То е предпоставка  за създаването на устойчив бизнес.

Тази година  темата e  ” Излизане от кризата” и ролята на мениджмънта в информирането на  работниците или служителите за това какво качеството означава за  организация им и  как могат да дадат своя принос за неговото подобряване.

Световната ден на ползваемостта е днес

Световният  ден на ползваемостта бе основан, за да се гарантира, че услугите и продуктите, важни в нашия живот са по- достъпни и по-лесни за ползване. Всяка година Световният ден на ползваемостта има специфичен фокус и е отбелязван в целия свят на втория четвъртък на месец ноември. Тази година темата е КОМУНИКАЦИИТЕ.

“Световният ден на ползваемостта 2010 г., ще послужи като стимул за създаването на по-добра информираност за проекти, продукти и услуги, които подобряват и улесняват комуникацията по целия свят”, каза Елизабет Розенцвайг,  основател  и директор на Световния ден на ползваемостта, който стартира през 2004 година.

9