Мокшада Екадаши

December 17th, 20106:26 pm @

0


Мокшада Екадаши

Мокшада Екадаши (Mokshada Ekadashi) — е празникът на 11-ят ден на светлата половина на месец маргаширша (Margashirsha). На санскрит думата “мокша” означава освобождение. В древните Веди се описват четири пътя за развитие на обществото

– развитие на религията (дхарма),

– развитие на икономиката (артха),

– развитие на удовлетворение на чувствата (кама),

– развитие на стремаже за освобождение (мокша).

Мокша, трябва да се разбира като освободение от материалната зависимост, като синоним на просветление и стремеж към духовно съвършенство.

moksha

На този ден се празнува с желание да се зарадва Бог като се постигне пълно и съвършено осовбождение и се грешките, както в предишните животи, така и в този.