Внимавай

February 26th, 20116:03 pm @

0


Внимавай

Внимавай с мислите си – превръщат се в Думи. Внимавай с думите си – превръщат се в Действия. Внимавай с действията си – превръщат се в Навици. Внимавай с навиците си – превръщат се в Характер. Внимавай с характера си – превръща се в Съдба