Супер Луна

March 18th, 20116:05 pm @

2


Супер Луна

Супер Луна

На 19 март 2011 г. ще може да се наблюдава астрономическото явление “Супер Луна” или “Лунен перигей“. Тогава Луната ще се приближи максимално до Земята на най-близкото разстояние от 2008 година насам и лунният перигей ще съвпадне с пълнолунието.

По време на своя перигей (в най-близката до Земята точка от орбитата си) Луната ще бъде на разстояние 356 577 km. от Земята, а в апогей (в най-отдалечената от Земята точка от орбитата си) това разстояние достига до 406 000 km.

Лунният перигей на 19 март съвпада с пълнолунието, поради което Луната ще се вижда 14% по голяма и 30% по-ярка от нормалното.

Луната се върти около оста си за 27,5 денонощия, и прави една пълна обиколка около Земята спрямо Слънцето за 29,5 денонощия. Следователно всеки месец когато Луната се намира в точка перигей от орбитата си е с две денонощия в по-напреднала фаза в сравнение с фазата й в предходния месец в точка перигей. След изчисляване се получава, че съвпадението на перигея на Луната с фазата на пълнолунието се случва на периоди през около 14 месеца.

Тук можете да прочете Лунна легенда една красива история за Луната и това, че тя винаги е нас нас ни прави малко по-сигурни в нашия несигурен свят.

А тук можете да разберете, защо сме подвластни на Луната и защо е така популярна Лунната диета