Гергьовден

May 6th, 201112:20 pm @

0


Гергьовден

“Хубав ден Великден, още по-хубав – Гергьовден.”
казва народът

Гергьовден е един от най-обичаните празници с изключително богата обредност. Посветен е на Свети Георги Победоносец – дълбоко почитан светец, чиято памет православната църква отбелязва на 6 май.

Гергьовден е почитан като празник на земята, на земеделието и животновъдството. Св Георги е покровител на овчарите и стадата. В народните песни и легенди той е надарен с мощ и юначество, побеждаващ ламята. Различни са ритуалите за празника, като най-популярни са освещаването на гергьовското агне и обредните хлябове.

За българите Гергьовден поставя началото на лятото и новата стопанска година

Празник  имат всички с имена Георги, Гергана, Гинка, Галя, Ганка, Ганчо.

Фрагмент от стенопис, изобразяващ Св. Георги – църквата на Кремиковския манастир.