Волтер

May 30th, 20116:49 pm @

0


Волтер

Волтер (24.11.1694 – 30.05.1778)

е един от символите на епохата на Просвещението и е известен с много запомнящи се афоризми, като  Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer (“Ако Бог не съществува, би било необходимо да го измислят”).

Днес, Волтер е запомнен  във Франция като смел полемист, който неуморно се  е борил за гражданските права, правото на справедлив процес и свобода на религията, и който осъждал лицемерието и несправедливостите на управляващите.

“Умният човек не вярва на всичко което чуе, не казва всичко, което знае, и не харчи всичко което има.”

voltaire

Волтер умира в Париж на 30 май 1778 г., като безспорен лидер на епохата на Просвещението. През целия си живот той е имал здравословни проблеми, но в момента на смъртта си той е на 84 години.

Волтер е пропагандирал отделяне на държава и църква, защитавал е свободата на изразяване и вярване, въпреки риска да бъде осъден от Светата инквизиция. Плодовит автор – писал е романи, поезия, есета, пиеси, исторически и научни трудове, оставя зад гърба си повече от четиринадесет хиляди известни писма и над две хиляди книги и брошури и  много знаменити афоризми. Сред произведенията му са „Основи на Нютоновата философия“, „Кандид или оптимизмът“, „Наставникът“, „Смъртта на Цезар“ и много други. Считан е за един от най-брилянтните умове в историята

“Неkа да четем,нека да танцуваме. Две забавления, които  никога няма да навредят на света”.

“Обичай истината, но прощавай грешката”.

“Зад всеки успял мъж стои една изненадана тъща”.

“Всеки човек е виновен за всичките добрини, той не е направил”.

“Правителствата се нуждаят от овчари  и от касапи”.

„Бог е комедиант, играещ пред публика, която е твърде уплашена, за да се смее.“

„Великите дела винаги са съпроводени с големи препятствия.“

„Времената на най-голямо суеверие винаги са били времената на най-ужасяващите престъпления.“

„Да вярваш в Бог е невъзможно, но да не вярваш в Него – абсурдно.“

„Да знаеш много езици, значи да имаш много ключове за една врата.“

„Да се родиш два пъти не е по-удивително, отколкото да се родиш един път – всичко в природата е подчинено на закона на възраждането.“

„Едно от най-важните човешки права е правото да бъдеш крив.“

„Когато стане въпрос за пари, всички сме от една религия!“

„Който не обича свободата и истината, може да стане могъщ човек, но велик — никога.“

„Който е добър само за себе си, не е добър за никого.“

„Който е по-строг от законите, е тиранин.“

„Който ограничава желанията си, той е винаги достатъчно богат.“

„Колко нелепости ни принуждава да говорим прекомерната страст да кажем нещо ново!“

„Колкото по-напред отива разумът, толкова по-силно скърца със зъби фанатизмът.“

„Лекарите са хора, които предписват лекарства, за които знаят малко, за да лекуват болести, за които знаят още по-малко, на човешки същества, за които не знаят нищо.“

„Моите права свършват там, където започват правата на другите.“

„На живите дължим уважението, на отишлите си от този свят – истината!“

„Не бедността е непоносима, а презрението. Мога да живея, лишен от каквото и да е, но не искам да знаят за това.“

„Не съм съгласен с това, което казваш, но докато съм жив, ще защитавам правото ти да го казваш.“

Картината: Salvador Dali’s “The Slave Market With The Disappearing Bust Of Voltaire” (1940)