Опитът

October 3rd, 20117:38 pm @

0


Опитът

Тайната на щастието не се състои в това да правиш, каквото ти харесва, а да харесваш онова, което се налага да правиш

 

Попитали стария майстор:

– В какво се състои тайната на успеха?

– Две думи – отвърнал той, – правилни решения!

– Коя е тайната за вземането на правилни решения? – го попитали отново.

– Една дума – усмихнал се старецът, – опитът!

– А къде е тайната за добиването на този опит?

– Две думи – въздъхнал дълбоко майсторът, – неправилни решения!