***

March 19th, 201212:10 pm @

0


***

Никога не отговаряй, когато си ядосан
Никога не давай обещание, когато си щастлив
Никога не вземай решение, когато си тъжен