Японски поговорки

May 3rd, 20124:24 pm @

0


Японски поговорки

“Който работи залудо, печели единствено умора.”
“Ако разбираш всичко, значи си грешно информиран.”
“По-добре да пътуваш с надежда, отколкото да пристигнеш разочарован.”

Ако проблемът може да се реши не си струва да се безпокоиш за него, ако не може се реши да се безпокоиш е безполезно.

След като помислиш – решавай, а веднъж решил не мисли.

Не задържай заминаващия, не прогонвай идващия.

Бързото е бавно, но без прекъсвания.

Без обикновени хора няма велики.

По-добре е да си враг на добър човек, отколкото приятел на лош.

Слънцето не знае кой е прав и кой крив. То свети и не мисли кого ще стопли. Открилият себе си е като слънце.

Морето е велико, защото приема и малки реки.

Далечният път започва с близкия.

Който пие не знае за вредата от виното, който не пие не знае за ползата от него.

Мъжът и жената трябва да са като ръката и очите. Когато ръката изпитва болка – очите плачат, когато очите плачат, ръката избърсва сълзите.

Дори мечът да ти потрябва веднъж в живота, трябва да го носиш винаги.

Красивите цветя плодове не дават.

Мъката е като протрита дреха – трябва да я оставиш в къщи.

Когато има любов дори белезите от шарка са красиви като трапчинки на бузите.

Никой не се препъва, лежейки в леглото.

Една добра дума стопля три зимни месеца.

Отстъпи път на глупака и лудия.

Когато рисуваш клонка трябва да чуеш дъха на вятъра.

Седем пъти провери преди да се усъмниш в приятел.

Направи каквото можеш, а останалото довери на съдбата.

Прекалената честност граничи с глупост.

Само в дом, в който се смеят, идва щастието.

Победата е за този, който изтърпи половин час повече от противника си.

Случва се и лист да потъне, и камък да плува.

В усмихващо се лице не пускат стрели.

Студен чай и студен ориз са търпими, но студена дума и студен поглед не.

Да попиташ е срамно за минута, да не знаеш е срамно за цял живот.

Ако жената иска нещо силно и през скала ще мине.

Дълбоките реки текат тихо.