Признание

May 7th, 20128:48 am @

0


Признание

Признание

Милоока жена, белонога! –

нецелуната и непогалена!
Ти ми стана съдба и тревога,
тиха радост и жал непрежалена.
Черноока жена, белоръка –
ти, усмивчице сладка и чакана!
Ти си моя утеха и мъка,
моя топла сълза неизплакана…

Пеньо Пенев е роден е на 7 май 1930 г