Каменоломка

May 3rd, 201211:11 pm @

0


Каменоломка

Каменоломка, Saxifraga

нежност в розово

или цвете, което може да расте и между камъните. А е толкова нежно и красиво.

Названието на рода Saxifraga идва от латинското saxum – скала и frango – чупя и е свързано със способността на някои видове да растат в цепнатините на скалите. Растението образува дълги, вкореняваще се стъбла, които носят дъщерните розетки. Каменоломката е тревисто, увивно растение с височина около 15 см, а заедно с дъщерните розетки достига до 45 – 60 см на дължина.

Има малки цветове, разположени в сложни, фуниеобразни съцветия, върху високо цветоносно стъбло.

Как да се грижим за каменоломката?

Може да се отглежда в цветови композиции в лапинеуми.  Може да се засадят в широк съд по няколко растения.

Подходяща за отглеждането температура е 10 – 18 градуса, като през зимата не бива да пада под 8 – 10 градуса; осветлението и влажността да са умерени.

Полива се регулярно, през зимата – по-ограничено, за да не се допуска преовлажняване. (Когато попитах колко често да я поливам, на щега или сериозно, ми казаха, че мога да я забравя)

Размножава се чрез дъщерните розетки от средата на пролетта до ранна есен.