Слънцето

May 3rd, 20125:22 pm @

0


Слънцето

Ден на Слънцето

3 май се отбелязва като международен ден на Слънцето. Този празник е по инициатива на Международната общност по слънчева енергия (ISES-Europe)  и се организира за първи път през 1994 г.

Денят на Слънцето е повод да обърнем внимание на възможностите за използване на възобновяемите източници на енергия. На този ден ентусиасти и професионалист в цяла Европа организират мероприятия на които се демонстрират предимствата на слънчевата енергия

Да се оцени важността на Слънцето за живота не нашата планета е невъзможно. Без Слънцето няма живот на нашата Земя. Благодарение на него на нашата планета се заражда живот. Слънцето ни дава топлина и светлина, от него зависят най-важните характеристики на атмосферата, определя екологията на планетата.
Нещо повече Слънцето е мощен източник на енергия. Слънчевата светлина, вятърът, морските вълни, биомасата – това са суровини за енергия, които не трябва да се добиват от недрата на нашата планета и които са изчерпаеми. Използването на слънчевата енергия не води до образуване на радиокативни и токсични отпадъци