Млади

August 21st, 201210:23 am @

0


Млади

‎Млади ни прави характерът,
погледът,
походката

Ако ходите с унило лице, ще изглеждате с 10 години по-възрастни