Избирай със затворени очи

September 6th, 201211:59 am @

0


Избирай със затворени очи

Избирайте човек така, както ако сте слепи. Затворете очи и почувствайте, че мислите за този човек.

За неговата доброта, вярност, проницателност, преданост, за неговата способност да се погрижи за вас и да се погрижи сам за себе си, като за независимо същество.

Независимо, че особеностите на нашата култура да влияят на мнозина и това, което виждаме с нашите очи като външност да бъде важно, много по-важно отколкото това, което виждаме и възприемаме с нашия вътрешен поглед, когато очите ни са затворени

(с) Клариса Пинкола Естес