Пет важни неща в живота

October 22nd, 20124:45 pm @

1


Пет важни неща в живота

  1. Да умееш да разбираш и прощаваш

  2. Да уважаваш избора на близките си хора

  3. Да признаваш своята вина

  4. Да не поддържаш конфликта, защото всеки спор отдалечава хората един от друг

  5. Да не оскърбяваш близките си хора