Световен ден за достоен труд

October 7th, 201210:54 am @

0


Световен ден за достоен труд

На 7 октомври се отбелязва

Световен ден за достоен труд

Мотото през 2012 г „За по-светли работни дни”.

„По решение на конгреса на Международната организация на профсъюзите за първи път 7 октомври 2008 г. е обявен за Световен ден за достоен труд. Това е ден, в който синдикатите от цял свят обединяват усилията си за солидарност и установяване и спазване на правата на работното място“

 

Въпросите, които се поставят на този ден са

  • справедливо и редовно заплащане на труда,
  • качество на работното място
  • спазване на трудовото и осигурително законодателство
  • безопасни и здравословни условия на труд
  • спазване на Закона за защита от дискриминация във всичките й форми

Работещите хора във всяка част на света продължават да страдат от последствията на глобалната икономическа криза и това са темите на Световния ден за достоен труд – икономическата криза, младежката заетост, право на труд на по-възрастните