Ти чуваш ли ме?

November 16th, 20129:58 pm @

0


Ти чуваш ли ме?

Ти чуваш ли ме?

Притча 

Един мъж искал да помогне на своята жена, за която сее съмнявал, че има проблеми със слуха. Една вечер застанал зад гърба й на противоположния край на стаята и казал
– Чуваш ли ме?
Не получил отговор, приближил се и

повторил по-силно
– Чуваш ли ме?
Отново не получил отговор
Приближил още по-близо и попитал отново
– Чуваш ли ме?
Не получавайки отговор, накрая, задал своя въпрос, заставайки зад гърба й
Тя се обърнала и отговорила:
– За четвърти път ти казвам да!

Случва се така, ние мислим, че с другите нещо не е както трябва наред, а се оказва, че проблема е в нас самите.