Книга на съдбата

March 9th, 20138:01 pm @

0


Книга на съдбата

Книга на съдбата

Животът има такъв смисъл, какъвто аз пожелая да му придам

Паулу Коелю

Притча

Веднъж един човек стигнал до Създателя и го попитал:

–          Истина ли е, че животът на всеки човек е предопределен от съдбата и съдбата е записана в Книгата на съдбата дълго преди раждането на човек?

–          При раждането на всеки човек аз му поднасям дар – отговорил Създателят – и този дар, вие смъртните, наричате съдба. Моят дар като щит предпазва човек, първо от него самия.

–          Значи – казал човекът – Книгата на съдбата наистина съществува.

Създателят кимнал и извадил от небитието Книга и я подал на човека.

–          Нима в тази книга могат да се съберат съдбите на цялото човечество? – удивил се човекът от малките размери на книгата.

–          Много повече – заявил Създателят.

Човекът отворил книгата на случайна страница и започнал да чете

–          Значи всичко е безсмислено  накрая казал човекът – всички страхове и радости, всички надежди, съмнения и цели, целият живот – всичко това е написана от някой съдба.

Човекът затворил книгата

–          Защо? – попитал той.

–           Човек изгражда своята Съдба и вече не се събира в нея – отговорил Създателят – Така както малкото дете изведнъж забелязва, че детското легло не събира вече израстнолото му тяло. Така както цветето, когато разтвори своето семе  в неозсънат стремеж към слънцето. Така както зимата се разтваря в станалия по-дълъг ден, не успявайки да засили своето ледено тяло праз кратката нощ.

–          И какво се случва с човек тогава? – попитал човекът.

–          Отвори Книгата и прочети – казал Създателят.

Човекът отворил книгата и видял описанието на своя живот. Започнал да прелиства страниците. Тук било написано всичко! Той прелиствал, прелиствал…. И накрая достигнал до последната страница, където започнали да се появяват букви от никъде образуващо изречение „Той гледал на появяващите се от никъде букви, които съставяли изречение ….“

–          Тази книга записва моята съдба? – попитал човекът.

–          Да – отговорил Създателят, но създаваш своята съдба ТИ.