разлика между решение и действие

April 6th, 20132:01 pm @

0


разлика между решение и действие

Басня за разликата между решение и действие

Веднъж Учителят попитал учениците:

–      На брега стоят три жаби. Едната жаба решила да скочи във водата. Колко жаби са останали на брега?

–      Три – неуверено казал един от учениците…

–      Разбира се, че са три – усмихнал се учителят – доколкото жабата само решила да скочила, но не е извършила никакво действие. Никога не бъркайте  действието с приетото решение. Понякога ще ви се струва, че вече сте скочили, но в действителност вие ще продължавате да стоите на брега