изход

June 2nd, 20134:49 pm @

0


изход

Най-добрият и най-правилен изход от всяка ситуация е

–      Да забравиш всичко лошо

–      Да запомниш хубавите моменти

–      Да кажеш благодаря за всичко, което сте преживели

И да продължиш нататък

Защото всичко, което се случва с нас, е за добро