Чудесата на света

July 14th, 20139:14 pm @

0


Чудесата на света

Чудесата на света

Виждаш

Слушаш

Чувстваш

Говориш

Мислиш

Радваш се

Обичаш

Животът се състои от малки неща на които не придаваш значение. (откриваш ги когато си далеч и нещо ти лишсва)