Как влияе развода?

October 26th, 20137:38 pm @

0


Как влияе развода?

Как влияе развода?

Разводът е нещо, което се случва. Ситуациите и причините могат да бъдат най-различни. Хубаво е, че се предлага и възможността за развод по взаимно съгласие.

 Най-честите причини за развод

Това са данни, които се отнасят за Англия, но показват, че жените могат да се справят с този труден момент и да продължат напред.

Изданието The Star публикува резултатите на анкетата, която е проведена от Бизнес школа Кингстън ( Kingston). Съгласно обработените данни жените значително по-лесно преодолява раздялата и възприемат развода, като изход от създалата се неприятна ситуация. Независимо, че в повече случаи след развода, жената се оказва в затруднено материално положение, независимо от това, свободата, която получават става за тях спасение и мотиватор.

В анкетата са участвали 10 000 човека на възраст от 16 до 60 години. В продължение на 20 години те са били анкетирани как се чувстват след всяко важно събитие в живота им, вкл, и развод. По този начин, на основа на събраните данни, жените били удовлетворени през следващите пет години, нещо, което не може да се каже за мъжете, т.е. реакцията им не е била еднозначна. Разводът не за всички мъже се е оказва позитивен момент в техния живот.

Гай Гране, професор в университета на Западен Онтарио, обяснява следната зависимост с материалното положение. При развод, по традиция, материалното положение на двете страни се понижава. Мъжът губи около 25% от приходите, а жената – 50%. Сега е време, когато жените положение равно на мъжете. Жените може да заработват и повече днес, като социалният кръг на жените е по-широк, което обяснява и положителните им емоции при развод.