Българинът е жаден за култура

November 7th, 201311:00 pm @

0


Българинът е жаден за култура

Българите са най-кuлтурно пасивната нация в ЕС

Тъжен факт. Затова и го публикуваме. Защото в това е и част от нашата мотивация. Броят споделяния и коментари на публикации свързани с автори, писатели, филми, артисти са едни от най-четените. Публикацията за Стайнбек е трета по посещения за месец октомври. Затова обратно на заглавието можем да кажем

Българинът е жаден за култура, за истинска култура, поднесена на време и адекватно спрямо канала на комуникация, защото по един начин се поднася на сайт, а по друг начин в Facebook.

Tова показват данните от общоевропейско проучване за активната и пасивна културни дейности на Евробарометър. Проведени са анкети с над 26 000 души във всичките 27 държави на ЕС. В България е направена сред 1018 души в периода 26 април – 6 май 2013 г.

Фактите

– повече от 8 от всеки 10 българи (86%) не са участвали активно в каквато и да е културна дейност през последните 12 месеца.

– От останалите 14% само 1% са отговорили, че се занимават с кино или фотография, а също така и с творческо писане и актьорска игра.

– 2% са българите, които са посочили, че използват компютър за креативна дейност, свирят на музикален инструмент или се занимават с скулптура, някакъв друг ръчен занаят или рисуват.

– Всеки шести (18%) е ползвал интернет за намиране на информация на културна тема. Тревожно е обаче, че 35% никога не са влизали в интернет за тази цел. Запитани за така нареченото “индиректно използване” на интернет за културни цели, 45% отговарят, че под това разбират сваляне на музика и филми.

Проучването на Евробарометър показва, че все пак не само България е толкова пасивна в културно отношение.

– 27% от анкетираните българи са посочили, че не ходят на кино през последната година, защото е “твърде скъпо” (в ЕС средното е 22%),

– 31% (25%) не са посещавали концерт

– 27% (20%) не са ходили на театър

Освен финансови причини, има и други – липсата на интерес и недостиг на свободно време. 48% изобщо не са влизали в библиотека поради първата причина, а 38% не са гледали балет, танцов спектакъл или опера, а 33% не са посетили галерия или музей.

Повече от анкетираните в проучването са посочили, че нямат време за културна дейност

– 39% не са прочели една книга през последните 12 месеца именно защото са нямали достатъчно време.

– Между 27% и 32% са отговори по съшия начин за гледането на културно предаване по телевизията, посещение на галерия, исторически места, музей, църкви, замъци и градини.

Използвани са данни публикувани в www.standartnews.com