Бизнес думи

November 24th, 20131:40 am @

0


Бизнес думи

Знаете ли кои са на-използваните думи в бизнеса през 2013 г.? Това е според класация на Business Indider, която е базирана на годишния списък на Global Language Monitor за най-използваните английски думи в света.

Той, сам по себе си е съставен въз основа на анализирането на данни в интернет, социални медии, блогове и 275 000 водещи печатни и електронни медийни източници от цял свят за честотата на споменаване на английски думи. За да попаднат в списъка на на Global Language Monitor всяка от тях трябва е цитирана най-малко 25 000пъти.

Най-често използваните думи в бизнеса за 2013 са свързани предимно с интернет. Първа в класацията е „съдържание”, следвана от „социални медии” и т.н.

най-често използвани думи в бизнеса през 2013 г

1. Content/ Съдържание

2. Social media / Социални медии

3 . Sustainability/ Устойчивост

4. Transparency / Прозрачност

5. Literally / Буквално

6. Guru / Гуру

7 . Utilize/ Използвам, в смисъл на “използвам максимално”, оползотворявам

8 . Robust/ Силен, стабилен

9 . Ping / означава “бръмча, свистя”, но в бизнес-жаргона се използва в смисъл на “известявам някого, съобщавам”.

10 . Big data

11 . Nouns used as verbs (to concept, to ballpark, to impact)/ Съществителните, използвани като глаголи ( например концепция – концептуализиране и т.н.

12. Seamless/ Буквално означава безшевен, но в бизнес-жаргона описва система от множество малки системи, толкова добре интегрирани, че изглеждат като едно цяло.

13. Moving forward

14. The cloud

15. Offline

Нямаше да я има тази публикация, ако

–       Авторът на този блог е смятан за един от най-добрите специалисти по социални медии

–       Не работи за кауза, което се нарича „Нови медии“ и  авторското споделено съдържание не е  най-ценното нещо

–       Половинката е един от най-добрите специалисти по Big Data