Адвент

December 3rd, 201310:40 pm @

0


Адвент

Адвент е подготовката за Рождество Христово, 4 седмици преди Коледа

Много от нас са виждали и включват в коледната украса свещника с четири свещи. Като зад всяко нещо и тук има история. Това е католическа традиция. На олтара се поставя зелен венец с четирите свещи.
Самата дума „адвент” произхожда от латинската „adventus”, което означава „идване, пришествие”. От древни времена Латинската Църква означава като Адвент четирите седмици, които предшестват Рождество Христово – време за подготовка за този велик празник.

advent-4

Адвент календар е … виждали сте и сте купували от шоколадовите календари, които се появяват в магазините преди Коледа. И отваряте заедно с вашето дете по едно квадратче за съответния ден. Да, това е календар, на който се отброяват дните до Коледа през декември. Може да се направи като се използват чорапи, 24 чорапа, с коледна тематика и във всеки чорап се поставя малко лакомство.  Може да се поставят закачени на въженце на стената. Може да го направите и вие като използвате кутия, която е разделена на 24 части, направите капаче с картинка, а зад всяка вратичка поставите изненада.

advent-3

Kатолическа традиция. От древни времена Латинската Църква означава като Адвент четирите седмици, които предшестват Рождество Христово – време за подготовка за този велик празник. Първото писмено споменаване на Адвента откриваме в 524 г., когато Синодът в Лерида забранил сватбените тържества от Адвента до Богоявление. Към VІ в. на Запад традицията на предрожденственския период вече била получила широко разпространение. В различните региони неговата продължителност и строгост варирали. Постепенно Адвентът се оформил като специално литургично време и се наложило дефиниране на неговата продължителност. В латинския обред правилото е: от неделята, която е най-близо до 30 ноември (преди или след него), така че като цяло да се получат четири недели.

Каква е символиката на венеца за адвент?
Има различни тълкувания на символистиката на Адвент венеца, най-правдоподобно е увеличаването на светлината като израз на нарастващото очакване на раждането на Иисус Христос.
Кръглата форма символизира безкрайността, вечността и възкресението.
Зеленият цвят на боровите клонки – надеждата и животът.
Свещите са символ на идващата светлина. Всяка от тях има много специално значение:
1 свещ на Пророчеството, посветена на надеждата на идването на Спасителя,
2 свещ на Мира, символ на раждането на Иисус,
3 свещ – на радостта, символ на сърдечността,
4 свещ – на любовта, символ на Божията любов и единственият му син.

Всяка Адвентна неделя има определена тематика, която намира израз в литургичните четива. Първата Адвентна неделя е посветена на Второто пришествие на Господ. Втора и Трета Адвентни недели – на Св. Иван Кръстител, а Четвърта Адвентна неделя – на събитията, които непосредствено предшестват рождението на Исус и на особеното място на Дева Мария в тайната на Боговъплъщението.

Първата половина на Адвента е посветена най-вече на покаянието, затова и цветът на литургичните одежди е виолетов, а храмовете и богослужението са скромни. Виолетовият цвят се получава от смесването на сив и червен цвят, които символизират духовното и телесното начало. По този начин виолетовият цвят символизират борбата между духа и плътта. В същото време съединяването на сивия и червения цвят символизират въплъщението на Христос, съединяването в Него на Божественото и човешкото начало.
Изключение прави Трета Адвентна неделя, наричана Gaudete (лат. „Радвайте се”), когато е допустим розовият цвят, който в конкретния случай означава надежда. От този момент все по-голямо внимание се отделя на радостното очакване.

advent

– Знаете ли защо свещите са 4?

– в Германия 4 седмици пред Коледа се наричат Адвент. Миналата неделя беше I адвент и се запали 1 свещ. На следващата се пали и втора, после трета. Като дойде ред да се запалят всички 4 свещи е Коледа!

За любителите на добрия етикет въпрос на Коледна тема. Според правилата на етикета на масата за обед се слагат само бели свещи
Защо в коледния венец се слагат червени, златни или други свещи?
а) Червеното е цвят на Коледа?
Б) коледният венец със свещи не се слага на празничната маса
В) не трябва да сме консервативни, а да проявяваме фантазия и смелост