Стабилност

December 22nd, 20138:16 pm @

0


Стабилност

Стабилност

Не трябва да се бърка стабилност със сигурност. Както и със статичност. Светът е една постоянна промяна. И всеки знае примера с капката, която пробива камъка.

Една от най-големите грешки, които носим със себе си цял живот – това е желанието за стабилност. Колко често чувате, че човек ще се заеме с неговото духовно развитие, но първо трябва да си стъпи на краката, да се почувства сигурен (материално), да изкара пари, да купи дом, кола, да се ожени… срещаш този човек след години, а така и не е стигнал до желаната стабилност.

В природата няма нищо стабилно. Дори и най-твърдите минерали се променят с времето (от уроците по химия помните, че графита (аморфна), а диамантът (кристал) са все въглерод – алотропни форми на въглерода със съвсем различни физически и химични свойства)

Човекът е част от природата. Като е и най-подвижната част на природата. Да развиваш в себе си чувство за хармония това е да развиваш теб самия като личност.

Стабилността съдържа в себе си много капани. И един от тях е да загубиш стабилността.
Светът се променя. И ние трябва да се променяме заедно с нещата около нас този, който изостава с промяната неизбежно губи във всеки смисъл на думата.

Да се променяш като личност е като това, че водата тече. Водата заема формата на съда в която е. ако налеем водата в бутилка тя става бутилка. И красивите снежинки са форма на водата. И човешките сълзи.

Да бъдеш течащ, означава да не бъдеш в статичност, а в динамика.

Слушайте света. Наблюдавайте. Светът ни дава знаци какво да правим в този или в следващия момент. Забравете личните, често егоистични, желания и слушайте. Светът е като едно огромно дърво и всяка клонка може да стане ваша съдба. Но ако вие сте един статичен „камък“ то как да бъдете част от това дърво, което следва природните закони. Бъдете вода и хранете дървото в себе си, което се разлиства и расте. И ще ви донесе плодове