Говорете правилно

September 10th, 20143:29 pm @

0


Говорете правилно

Живеем в удивително време, когато за да поразим някого е достатъчно да говорим правилно

Говорете правилно

16 съвета, които ще направят общуването ви с другите хора по-лесно

Понякога е трудно да е разбереш с другите, дори да ти се струва, че не си казал нищо лошо или неправилно. Оказва се, че на успешния диалог пречат думи, които толкова често използваме, че не им обръщаме внимание. Когато водим разговор е важно какво казваме и да слушаме. Ако искаме да бъдем правилно разбрани трябва да мислим за изказа, за нюансите и еднозначността на това, което казваме. Това е кратък списък с 16 толкова често случващи се ситуации.

1. Използвайте „И” вместо „Но”

 Например: „Това е добре и ако Вие…”

Вместо: „Да, това е добре, но Вие…”, защото „но” просто зачерква всичко, казано преди него.

2. Използвайте „И” вместо „  И все пак”.

Например: „Разбирам, че не можете да дадете толкова бързо отговор и затова, нека да…”

Вместо: „Разбирам, че не можете да отговорите веднага и все пак, би било добре…” Защото „и все пак” казва на събеседника ви, че са ви дълбоко безразлични неговите очакване, желания, съмнения или въпроси.

3. Използвайте „За” вместо „Против/Срещу”

Например:  „За да променя нещо, трябва да… „.
Вместо: „Какво да направя против/срещу…?”

4. Избягавайте грубостта на „Не”, защото, почти винаги произвежда негативно впечатление.

5. Изхвърлете израза „Честно казано”

от активния си речник, защото звучи така, сякаш честността е изключение за вас.

6. Използвайте „Не така/не сега” вместо „Не”

Например: „Това не е точно така.”

Вместо: „Не, това не ми харесва”, защото „Не” отблъсква, внушава за завършеност, окончателност на решението.

7. Използвайте „Вече” вместо „Още”

Например: „Вече сте направили половината”
Вместо:  „Още сте на половината?”, защото „вече” превръща малкото в много.

8. Забравете завинаги думите „Само” и „Просто” и ги заменете с други.

Например: „Това е моето мнение”,  „Такава е идеята ми.”
Вместо: „Само изказвам мнение”, „Това е просто идея”, защото „просто” и „само” превръщат вашето изказване в оправдание.

9. Откажете се от „Не е правилно!”. По-добре задайте уточняващ въпрос и покажете на събеседника си, че се стараете да решите проблема му.
Например: „Това не се получи както трябва. Да помислим заедно как да поправим грешката и как да я избягваме в бъдеще.”
Вместо: „Това не е правилно!”, защото внушава усещане за вина в събеседника.

10. Използвайте „В” и  „В толкова” вместо „някъде” и „по някое време”.Например: „Ще ви се обадя в петък”, „Ще се срещнем в 11 часа.”
Вместо: „Ще се обадя към края на седмицата”, „Да се видим някъде предобед.”

11. Задавайте открити въпроси, не се задоволявайте с еднозначно „Да” или „Не”Например: „Как ви се струва това, какво мислите за него?”, „Кога мога да ви се обадя?”

Вместо: „Хареса ли ви?”, „Може ли да ви се обадя?”, защото с въпросите „Как”, „Защо” или „Кой” помагат да се получи ценна информация.

12. Използвайте  „От сега нататък…” вместо „Ако бях…”.Например: „От сега нататък ще се вслушвам в съветите му…”
Вместо: „Ако бях послушал съвета му, нямаше да се случи…”, защото „ако бях…” изразява съжаление за нещо, което е минали и рядко помага да продължиш напред.

13. Престанете да усуквате с помощта на „Трябва да….”По-добре: „Това е важно да се свърши.”
Вместо: „Трябва да помисля над това…”, защото не очертава нищо конкретно

14. Използвайте „Ще го направя” или „Бих искал” вместо „Трябва”Например: „Бих искал първо да си помисля малко.”
Вместо: „Трябва да си помисля”, защото „Бих искал звучи много по-дружелюбно и мотивирано.

15. Изхвърлете „по принцип” и „собствено” от речника си Например: „Това е правилно.”
Вместо: „По принцип, е правилно.”, защото се възприема като ограничение.

16. Използвайте „Препоръчвам ви” вместо „Вие сте длъжни…”.
Например: „Съветвам ви/ Препоръчвам ви да помислите над това/ да побързате с решението, защото звучи добронамерено и позитивно.

Нещо от което се срещаме от години не използвайте като паразитна дума „Значи“ след което следва пауза. Мен лично ме дразни много. Което може би поставя началото и на нова публикация за Паразитните думи, които използваме