Финансови права

October 1st, 20145:20 pm @

0


Финансови права

Знаете ли финансовите си права? Когато вземате кредит? Запознавате ли се с цялата информация и това, което е написано с малък шрифт.

Това е въпрос на който всеки може сам да отговори. Това са данни от проучване на компания за потребителски кредити.

Какво е компания за потребителски кредит? На думи поне целта на една такава компания е да задоволи нарастващото търсене на краткосрочни кредити с по-ниска стойност по един отговорен начин. За това ясно се информират клиентите какви са таксите и лихвите и поставяне достъпността в центъра на нашите решения за отпускане на кредит.

Какво показва проучването?

  • Почти половината от българите не знаят кои са основните индикатори за цената на един заем.
  • Половината от запитаните имат желание да научат повече как да управляват личните си финанси.
  • За 73% от българите най-важно е да разполагат с повече информация за финансовите си права/
  • 66% смятат за най-важно да знаят към кого да се обърнат, когато имат проблем с финансова институция.

Главно хора на възраст 25-45 години, които живеят в София и регионалните градове, проявяват желание и да разберат повече затова как да управляват личните си финанси. Според проучването, младежите на възраст 18-24 години притежават най-малко опит в управлението на личните финанси и проявяват интерес към темата за повишаване на финансовото си образование.

Съвместно с фондация “Инициатива за финансова грамотност” започва работа интернет сайт, http://www.financialiteracy.eu, който предлага полезна информация на теми като личен бюджет,  финанси и финансова сигурност. Съдържанието е представено по интерактивен начин като предлага няколко калкулатора за личен бюджет, както и възможност за консултации с финансови експерти.