От мир в дома към мир по света

December 10th, 20146:52 pm @

0


От мир в дома към мир по света

От мир в дома към мир по света

 

ООН е обявила 25 ноември за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените, а 10 декември – за Международен ден за правата на човека. Между тези две дати от 1991 г. ООН провежда информационна кампания

„16 дни срещу насилието по отношение на жените”

Посланието на ООН е, че насилието над жени е нарушение на човешките права. Тази година кампанията е с мото „От мир в дома към мир по света”. Освен това послание, световната инициатива е свързана и с ратифицирането на Конвенцията за превенция и борба срещу насилието над жени и домашното насилие, приета през 2011 г. в Истанбул, от страните-членки на Съвета на Европа и на ЕС. До сега има 21 ратификации.

„България не е подписала и ратифицирала конвенцията”, каза в интервю за Радио България Илиана Стойчева – изпълнителен директор на Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола” и обяснява причините: „Изисква се да бъдат открити достатъчен брой кризисни центрове и подслони за защита, които да са финансирани от държавата. Според мен, това е причината до сега да не е приета конвенцията. Друга причина е, че трябва да се въведат промени в Наказателния кодекс, за да се инкриминира деянието „домашно насилие”. Конвенцията изисква и инкриминиране на действията и на подбудителите на ранни бракове, което е проблем и за България. Освен това, държавата трябва да полага усилия за подкрепа на консултативните центрове и устойчиво да подкрепя НПО. До сега тя е на база определени проекти от външни донори за много кратък период от време.”

koleda home igr

От 1993 г. България се включва в инициативата „16 дни срещу насилието по отношение на жените”, която се организира от неправителствения сектор. „Досега е постигнато доста по отношение на защитата на жени и деца жертви на насилие, но има още много какво да се желае”, продължава Илиана Стойчева. „Алиансът за защита от насилие основано на пола, в който членуват 11 организации от цялата страна, през миналата година е предоставил услуги на над 4000 жени и деца пострадали от насилие. Подслон е предоставен на над 1000 жени и деца в кризисни центрове. По Закона за защита от домашното насилие са инициирани около 700 съдебни дела само от организациите в Алианса.”

Илиана Стойчева обяснява, че броят на дадените консултации на преживелите насилие жени и деца се е увеличил през последните години. За съжаление в България няма официална статистика, която да показва броя на преживелите домашно насилие жени, деца и мъже – законът е полово неутрален. Увеличеният брой на консултации не означава автоматично увеличен брой на жертвите. Според Илиана Стойчева, пострадалите от насилие, с всяка изминала година, имат по-голяма готовност да потърсят помощ и да разкажат какво са преживяли. От Алианса за защита от насилие, основано на пола използват кампанията, за да поставят пред държавните органи още изисквания, които са необходими за обществото. Осигуряване: на най-ранен етап на правна помощ на пострадалите от насилие основано на пола, включително на жертвите на трафик; на подкрепа за програми за най-уязвими групи в риск и пострадали от домашно насилие и други форми на насилие основано на пола, като жени и деца от малцинствата, както и такива с увреждания и емигранти. Поставят се искания и за приемане на законодателство и политики за последователна борба с дискриминацията и стереотипите, основани на пола.