Хората зависят от чуждото мнение

December 24th, 20141:56 pm @

0


Хората зависят от чуждото мнение

Хората зависят от чуждото мнение

Това е факт. Познат. Зависим от това какво другите ще кажат, ще помислят за нас. И това определя в някаква степен решенията и постъпките ни.

Това е изследване на експерти от университета на Сорбоната, както е известен университета в Париж, факултет по изследвания в областта на информатика и автоматика и университета в Ексетър (Великобритания). Те стигат до извода, че

Хората силно зависят от чуждото мнение

Учените са провели математически анализ на построение на отношенията вътре в социалната група. Оказва се, че да се попадне под чуждо влияние е много просто. Конфликтът между мнението на личността, на индивида, и мнението на колектива, на групата, много често се решава в полза на общността.

„Стадният инстинкт“ заставя човек да приема маската на болшинството, защото пасивното движение винаги е по-лесно, по-просто, отколкото да отстояваш собствената си позиция.

Важно е да се осъзнават последствията, които поемаме, като приемаме мнението на болшинството. Учените ни напомнят, че животът е един и не трябва да се губи за ненужни неща.

Дали е така, не е необходимо да се замисляте твърде много, за да установите, че е така. Достатъчно е да си припомните кога за последен път прочетохте преди да публикувате поста си в Facebook, защото хората се самоцензурират когато общуват в социалните мрежи, какво остана за реалния живот.