Уроците на Цицерон

March 5th, 20158:41 am @

0


Уроците на Цицерон

Уроците на Цицерон

Талантливият оратор с еднаква лекота може да накара аудиторията и да плаче, и да се смее, вярвал Цицерон, ненадминатият и до днес майстор и учител по красноречие. Прочутият му трактат „За оратора” е пълен с мъдри съвети как да се завладее вниманието на слушателите, как да направим изявата си ярка и запомняща се. Да си припомним някои от тях.

Съвет 1. Използвайте повторения и сравнения, за да повишите емоционалното напрежение.

Цицерон смятал за триумф на красноречието т.нар. амплификация – метод, който значително подсилва изразителността на изказването с помощта на изреждане на синоними, сравнения и метафори.

Съвет 2. Правете преходи от частното към общото

Ако чувствате, че вашата аргументация не е достатъчно силна, разширете предмета на изказването или спора и преминете към обсъждане на общи въпроси. Това ще ви помогне да отвлечете вниманието на слушателите от слабите доводи и да намерите нови аргументи.

Съвет 3. Променяйте стила и тона на речта

Неочакваните преходи от патетичен към нормален разговорен тон, от сериозно изложение към хумор и шега, приковава вниманието на публиката и носи силен емоционален отклик. Тази тактика е важна също и за да поддържате оживление в аудиторията, да не й позволявате да скучае, да й „се услажда, без да преяжда”.

Съвет 4. Говорете с чувство

Слушателят винаги съчувства емоционално на оратора, дори и когато той не казва нещо важно или забележително. Затова и най-простодушната реч, произнесена със страст, може да е по-убедителна от блестящо, но равнодушно слово, казва Цицерон.

Съвет 5.  Използвайте метода на римските стаи, за да запомняте

Цицерон бил изключително уважаван като публичен оратор заради факта, че никога не използвал записки за речите си и цитирал по памет множество факти, цитати, исторически имена и дати. Тази феноменална памет дължал на създадения от него метод на римските стаи. Същността му се състои в това, че запомнянето на единици информации наум се подреджда на определени места в добре позната ви стая. След това е достатъчно да пуснем ума да се “разхожда” в тази стая и да „отваря” едно по едно чекмеджета, гардероби и шкафове, за да възпроизвеждаме нужната информация. Именно така постъпвал и самият Цицерон при подготовката на речите си – разхождал се из дома си и мислено подреждал ключовите моменти из него. Ако информацията е тематично свързана, можете да използвате едно и също помещение няколко пъти, а не всеки път да търсите нова „опорна” стая.

По материали от E-executive