Желанието за промяна

June 17th, 201511:31 am @

0


Желанието за промяна

Притча за желанието за промяна

Живял някога един мъдър човек, който всяка сутрин се разхождал по брега на океана, преди да седне да пише своите книги. Един ден, докато се вървял по плажа, видял човешка фигура, която сякаш танцувала. Забързал крачка, за да разбере по-скоро каква е тази работа. Когато се приближил, видял млад мъж. Той не танцувал, а вземал нещо от пясъка и после нежно го връщал обратно във водата.

– Добро утро! – извикал мъдреца на младежа, когато се изравнил с него. -Какво правиш?

Младият мъж се спрял за миг, погледнал го и отговорил:

– Хвърлям морски звезди обратно в океана.

– Може би трябва да те попитам защо ги хвърляш обратно в океана?

– Слънцето изгрява и започва отливът. Ако не ги върна във водата, те ще умрат.

– Но, млади момко, този плаж е много дълъг, и целият е покрит с морски звезди. Ти нищо не можеш да промениш.

Младежът го изслсушал учтиво. После се навел, вдигнал поредната морска звезда, хвърлил я върху пенливите вълни и с усмивка изрекъл:

–  За тази вече го промених!

morska zvezda 1

 

източник: spiralata.net, превод от английски Л.Господинова