“Червената книга” на България

July 18th, 20151:18 pm @

0


“Червената книга” на България

“Червената книга” на България

Българската академия на науките (БАН) представи новото издание на “Червената книга” на 17 юли 2015 г..

“Червената книга” на България включва 808 вида растения и гъби, 287 вида животни и 166 типа природни местообитания.  Книгата е съставена от над 200 учени в период от 15 години. Излиза в три тома. Първият том е посветен на растенията, вторият – на животните, а третият – на местообитанията.

“Червената книга” има и електронно издание. В него са представени мултимедийни приложения, фотогалерия и  карти.

 chervena kniga

За да се намали рискът от изчезване е необходимо да се опазват местообитанията, коментира доцент Анна Ганева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания:

Болната за всички тема “Дюни” и Черноморско крайбрежие –  там има много видове, които са тясно привързани към тези крайморски пясъчни местообитания. Там е водната лилия, други интересни растения, по-популярни и познати на хората. Това е един много тъжен пример за това какво се случва в такива територии, когато човекът се намеси грубо. Установено е, че са изчезнали 30 вида животни, допълни академик Васил Големански:

edelvais
Само с декларации и плакати за опазване на видовете, без опазване на техните местообитания, нищо не се получава.