Синя Луна

July 2nd, 20152:31 pm @

0


Синя Луна

През юли 2015 г. можем да наблюдаваме явлението “синя Луна”, защото пълнолуние ще има на 2 и на 31 юли.  Рядкото явление се случва, когато пълнолуние настъпи два пъти за един календарен месец. Тъй като пълнолуние настъпва веднъж на всеки 29 дни, а един месец може да има максимум 31 дни, комбинацията е рядка и се случва веднъж на около две години и половина.

Явлението няма нищо общо с цвета на Луната, отнася се единствено до периодичността на фазите й

Последното, което сме наблюдавали на 2 и 31 август 2012 г. е имало пълнолуние.

Следващата „синя Луна” ще е през януари 2018 г

Словосъчетанието „синя Луна” често се използва в поезията и музиката за обозначаване на нещо изключително рядко.

blu moon

 

Това не означава, че Луната ще бъде синя. Терминът идва от английски език, там има такъв идиом. Никога не може да видите синя Луна! Наистина това се случва сравнително рядко, да кажем веднъж на три години, и следващата такава луна ще бъде на 31 януари 2018 г. Няма никакво притеснение за никого, това си е обикновено пълнолуние. 

Blue moon

Is someone standing alone?

Without a dream in my heart

Without a love of my own

blue moon anna

 

BLUE MOON OVER INNSBRUCK

Причината за феномена с „допълнителното” пълнолуние е, че дължината на един земен месец не е равен на „лунния” месец. Според лунния календар месецът е равен на около 29 дни. Затова й пълнолунията не са на една и съща дата всеки месец.

Възможно да се наблюдава и наистина синкава Луна, но това не е свързано с фазите й. Причината за това са прах или сажди високо в атмосферата. Това се случва при големи горски пожари или след мощни вулканични изригвания. Твърди се, че след изригването на вулкана Пинатубо (Филипините) през юни 1991 г., от много места по света Луната е изглеждала синя.