В какво се превръщат мечтите

July 2nd, 20159:40 am @

0


В какво се превръщат мечтите

Притча: В какво се превръщат мечтите

 

„Опитай…” – прошепнала Мечтата.

„Какво? Пак ли?!” – възмутил се Опитът.

„Ха…, отново, заради мен.” – ухилила се Причината.

„Не! Заради мен!” – надигнала глас Гордостта.

„Участвам!” – обявила Решителността.

„Накъде без мен?” – попитало Безумието.

„Без теб, навсякъде …” – отвърнало Спокойствието.

„А може би да отложим за утре?” – предложило Съмнението.

„Сега или никога.” – отсякла Упоритостта.

„А може би… не трябва?”  – промърморила Предпазливостта.

„Млъкни!” – гракнала Храбростта.

„Сега или никога!” – повтори Упоритостта.

„Най-важното е само да не е като вчера!” – предупредила Обидчивостта.

„Вчера няма да се повтори!” – успокоила Глупостта.

„Всичко ще бъде по друг начин!” – излъгало Предчувствието.

„Цялата тази работа ми прилича на нещо…”  – замислила се Паметта.

„Ех, вие…” – процедила през зъби Мечтата.