Закон за семейни помощи за деца

July 15th, 20154:15 pm @

0


Закон за семейни помощи за деца

Непълнолетни майки ще получават помощи само в натура

Малолетните и непълнолетните майки ще получават детски надбавки от държавата само в натура, приеха народните представители при гласуването на второ четене на промените в Закона за семейни помощи за деца, на 15 юли 2015 г.

С така приетата редакция вместо едномесечните надбавки в паричен размер, малолетните и непълнолетните майки ще получават памперси и храни. Помощта в натура се предоставя под формата на стоки и/или услуги за детето в съответствие с индивидуалните му потребност, оценени от Дирекция „Социално подпомагане””, в случай, че родителите или лицата, получаващи семейната помощ, не полагат грижи за детето/децата си или семейната помощ не се използва по предназначената за детето или децата.

Тази промяна е част от ключовата реформа на вицепремира Ивайло Калфин за насърчаване на отговорното родителство и пресичане на злоупотребите с помощи. Тази промяна в закона ще влезе сила от 2016 г.

rodilno

Майките-студентки ще получават еднократна помощ на два транша – половината пари ще се дават при раждането, а останали при записване на нов семестър.

Новият закон предвижда и еднократна помощ при извършване на осиновяване в рамките на страната, чийто размер няма да надвишава помощта при раждане на първо дете. Регламентира се еднократните помощи при раждане на първо, второ и трето дете да са с по-висок размер от помощта за четвърто и следващо дете. Въвежда се и разширена дефиниция за “семейство”, като се въвежда законово определението за “семейство с един родител, който отглежда сам децата си”.

 

„Гръмко наречените „мерки за насърчаване на отговорното родителство“ са по-скоро мерки за ограничаване на злоупотребите, отколкото за действително насърчаване. Те не биха довели до съществена промяна. – казва Цвета Брестничка от Асоциация “Родители в интервю за БНР. И допълва – Държавата отново се опитва да насърчава семействата да имат деца чрез социалните помощи, но когато това е единственият инструмент да се насърчават хората да имат деца, деца раждат хората, които взимат помощи – за каквото си плащаме, това получаваме.