Всяка трета жена в ЕС – жертва на насилие

November 24th, 20158:45 pm @

0


Всяка трета жена в ЕС – жертва на насилие

Всяка трета жена в ЕС – жертва на насилие

Международният ден за елиминиране на насилието срещу жените е инициатива на ООН за премахване на насилието (изнасилване, домашно насилие и др.), упражнявано върху жени. 25 ноември е обявен за такъв ден с Резолюция 54/134 на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г.

Това е публикацията през 2014 г. Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. Какво се е променило през 2015 г.? Всяка трета жена в ЕС е била жертва на някаква форма на насилие, основано на пола, по данни на  Европейската комисия. Много момичета биват омъжвани или осакатявани в детска възраст в Европа и по света. В много държави повече от половината от убийствата на жени се извършват от интимния партньор, роднина или член на семейството, в собствените им домове.

Жените са много уязвими към всички форми на насилие в райони на конфликт и по време на хуманитарни кризи.

От 2016 г. ЕС ще прилага нов план за действие за равенството между половете в рамките на политиката, свързана с международните отношения. Европейската служба за външна дейност е започнала дипломатически контакти, насочени към всички форми на насилие над деца и жени, особено за прекратяване на браковете на деца, ранните и принудителните бракове, както и гениталното осакатяване на жени. Тази година ЕК е отпуснала около осем милиона евро за проекти за предотвратяване и борба с насилието над жени и момичета в ЕС и 20 милиона евро за борба с тези прояви в рамките на Общността.

Видове насилие срещу жените

Каква е статистиката в България? не е по-различна от тази в ЕС. Насилието е не само физическо, а има и някои много по-трудно откриваеми форми като вербално и психическо насилие. Важно е България да подпише и ратифицира Истанбулската конвенция – единствения юридически документ, който позволява системна защита на жертвите – от тяхното приемане и минаване през социалната сфера, до работата на полицията и прокуратурата до живота им в обществото, който да им позволи да не се върнат към насилника или насилието.