Притча за обикновените хора и тези над тях

December 26th, 20152:02 pm @

0


Притча за обикновените хора и тези над тях

Притча за обикновените хора и тези над тях

Цветарят отишъл един ден при бръснаря да се подстриже. Когато настъпил моментът да се разплати, бръснарят казал: „Няма нужда, тази седмица подстригвам на обществени начала”. Цветарят благодарил смутено и си тръгнал. На следващата сутрин, когато бръснарят дошъл на работа, намерил пред вратата си разкошен букет от 12 червени рози.

После дошъл да се подстриже пекарят. И когато поискал да плати, бръснарят пак казал: „Тази седмица не вземам пари, подстригвам на обществени начала.” На следващата сутрин бръснарят намерил пред вратата си кошница с 12 топли банички и питки.

На третия ден, в бръснарницата се отбил депутат и когато посегнал да си извади портфейла, бръснарят и на него казал: „Подстригвам на обществени начала тази седмица”. Депутатът се усмихнал доволно и си тръгнал.

А на следващия ден, когато бръснарят дошъл на работа, намерил пред нея 12 депутата, 15 общински съветници, няколко министри, кметът на града и жената на кмета с шестте им деца – всички, за безплатна подстрижка.