Данъчни декларации за доходите през 2015 г.

January 4th, 20168:05 am @

0


Данъчни декларации за доходите през 2015 г.

Данъчни декларации за доходите през 2015 г.

От 4 януари 2016 г. започва данъчната кампания. Доходите на физическите лица се облагат с 10% ставка. Данъкът за едноличните търговци е 15 на сто.

През 2016 г. срокът за подаване на данъчните декларации за облагане на доходите за 2015 г. изтича на 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден – Великден). Задължение за подаване на декларация имат всички, които имат доходи, подлежащи на облагане с данък върху доходите на физическите лица. Изключение правят хората, които имат доход само от трудов договор и не искат да използват определено данъчно облекчение.

Родителите с деца могат да намалят годишната си данъчна основа с 200 лева при едно дете, с 400 лева при две деца и с 600 лева при три и повече деца. Заявка за това може да бъде направена с годишната данъчна декларация. Част от хората вече са заявили това свое желание пред работодателите си.

Ако те са с едно дете имат право да приспаднат данъчната си основа с 200 лева, ако децата са две – с 400 лева, при три и повече деца – с 600 лева. Децата трябва да са до 18 години, да не са оставени за отглеждане и да са местни лица.

Ако родителите имат дете с увреждания, данъчната основа се намалява с 2000 лева. А, ако имат второ дете, което обаче е без увреждане – основата на данъка за него се намалява с 200 лева или в този случай общото данъчно облекчение ще бъде 2200 лева. Важно за едно и също дете двамата родители да не ползват два пъти съответното облекчение.

Около 1 милион родители имат право да намалят данъка си, съобщиха от Националната агенция за приходите. Те обаче трябва да подадат декларация, дори да работят само на трудов договор.

За първите три тримесечия данъкът е авансово удържан от платеца, а за четвъртото – по желание на всеки. Или ще трябва да го плати в рамките на данъчната кампания, или е подал декларация пред платеца на дохода и данъкът му е авансово удържан.

До края на март, ако подадем декларация по електронен път, може да използваме 5 % отстъпка от данъка за довнасяне. Това право съществува, само ако нямаме стари задължения към хазната.

Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път без електронен подпис. За целта е необходим ПИК, който се издава безплатно в офисите на НАП.