Липсата на движение води до депресия

June 28th, 20184:23 pm @

0


Липсата на движение води до депресия

Двиежението помага при депресия.

Както и обратното е вярно: Липсата на движение, на физическа активност, води до депресия.

Физически активните хора са по-екстровертни, добросъвестни, приветливи и отворени към нов опит, потвърждават изследвания. Някои от предимствата на тези личностни характеристики включват:

  • По-високата добросъвестност е свързана с по-голям успех в живота,
  • По- екстровертните хора изпитват по-положителни емоции,
  • Отвореността към опит е свързана с творчеството и ученето.

Естествено, тези, които водят по-заседнал начин на живот имат противоположния личностен модел. При тях се наблюдава тенденцията да бъдат по-малко приятни, по-интровертни, по-затворени към опита и по-малко съвестни, пише PsyBlog.

Добрата новина е, че са нужни сравнително малко количества упражнения, които да доведат до положителни промени в личността.

Проучването проследява над 6 хиляди души на средна възраст в рамките на повече от 2 десетилетия. Има различни начини, по които физическите упражнения вероятно са свързани с промяна на личността.

Какво ще стане, ако тренирате редовно

Физически неактивният начин на живот има редица дългосрочни биологични, здравни и когнитивни последствия, като по-висок риск от слабохарактерност, по-лошо умствено и физическо здраве, понижаване на паметта и когнитивните функции. Подобни резултати от своя страна могат да имат дългосрочно въздействие върху личността, като например намаляване на тенденцията за самодисциплина и организираност, за учене и любознателност. Наистина, когнитивният спад, по-голямата слабост, депресивните симптоми и тежестта на заболяванията са свързани с намалената съвестност и откритост в течение на времето“, пишат авторите на изследването.

Депресията също е свързана с неактивен начин на живот. “Възможно е дългосрочните функционални ограничения и депресивните симптоми, които произтичат от физически неактивния начин на живот, да дадат отражение на по-ниската способност да изпитате положителни емоции, да бъдете ентусиазирани и да бъдете мили”.

Йога облекчава депресията