Новолуние

June 23rd, 20187:18 pm @

0


Новолуние

“Когато човек силно желае нещо, цялата Вселена му съдейства!”

Казват, че ако си пожелаеш нещо по Новолуние то се сбъдва. Самото изричане на желанието е път – така се формулира ясно и вече знаем какво искаме.

Народът казва, че хубавите неща ставали бавно, че всяко нещо си иска времето. Какво можем да направим днес – да спрем за миг, да сложим ръка върху сърцето си и да чуем ритъма на нашето сърце. И ще бъдем една крачка по-близо до нашето желание

girlheart