Старост-нерадост

July 12th, 20184:26 am @

0


Старост-нерадост

Две бабки пият кафенце на припек. Едната казва на другата:

– Мила, знам, че се познаваме от 100 години, ама съм стара вече и забравям. Ще ми кажеш ли, как ти беше името? Другата бабка продължила бавно да си бърка кафето, свела поглед и след 5 минути отговорила:

– Спешно ли ти е?