Търсене по таг »юни«

На всички пораснали деца →  June 1, 2010

Първи Юни! Денят огрян от милиони детски усмивки. Денят на детската надежда за по-добър живот : Детето трябва да бъде поставено в положение да се развива правилно телесно и душевно. Това гласи една от точките в Женевската декларация за правата на децата приета през 1924 години . Общочовешки ценности, които са важни за всички малки, [...]


Сподели Новини
Новини