Усещане за дъжд, за промяна витае във въздуха и е странно силно това утро

Топъл дъжд , чакан дъжд,
плиснал в миг и отшумял
Как светът изведнъж
стана по-красив и бял.