За Блога

За истинската жена

за общност на жените, които се опитват да съвместят семейство и кариера, личен живот и грижа за семейството и деца. И да останат хубави, крехки, усмихнати. За жената, която може да сгреши, да плаче, да бъде наранена, но и да продължи след това.

Page last updated on April 10, 2011 at 2:46 pm