За нас

Блогът е на 2 жени – Камелия и Соня, всеки ден споделяме това, което ни вълнува. Четем много, срещаме различни хора, случват ни се различни неща. Правим го защото ни е необходимост, комуникация с вас е много важна. Отговорно е! начин е да ставаме по-добри и да се развиваме.

За Блога

За истинската жена - за общност на жените, които се опитват да съвместят семейство и кариера, личен живот и грижа за семейството и деца. И да останат хубави, крехки, усмихнати. За жената, която може да сгреши, да плаче, да бъде наранена, но и да продължи след това.

Авторско правo

Creative Commons – Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)

Всички снимки, публикувани в сайта са наша собственост и са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Когато снимките към публикация имат друг източник се дава име на автора, източник и препратка. Използването на материали без наше изрично писмено съгласие е забранено! Информацията, статиите и рецептите се предоставят като безплатна услуга и потребителите могат да ги използват само и единствено за лично осведомяване. Всички търговски марки, цитирани в сайта принадлежат на техните собственици.

Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът – http://jenskologia.com, в случай, че публикацията е в Интернет – цитатът да бъде придружен с хипер-връзка (link).

Използването на информация от сайта при всички останали случаи – за захранване на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и репродуциране, записване или препредаване на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и съгласието ми е забранено и съставлява административно нарушение по чл.97 от ЗАПСП, както и престъпление по смисъла на чл.172а и сл. от Наказателния кодекс и ще бъде преследвано по предвидения от закона ред с всички произтичащи правни последици. Незаконосъобразното използване ще бъде и предмет на претенция за обезщетение по реда на чл.94 и сл. от ЗАПСП. При желание да ползвате част от съдържанието на настоящия уеб сайт, може да се обърнете за информация относно условията на адрес kameliang@gmail.com