‎"12-те компонента на съпричастната комуникация:

1. Отпуснете се;

2. Останете в настоящия момент;

3. Поддържайте вътрешна тишина;

4. Бъдете по-позитивни;

5. Мислете за най-дълбоките си ценности;

6. Върнете се към приятен спомен;

7. Наблюдавайте невербалните знаци;

8. Изразявайте висока оценка и признателност;

9. Говорете топло; 10.

Говорете бавно;

11. Говорете кратко;

12. Слушайте внимателно.",

 

Магията на думите, Марк Робърт Уолдман и Андрю Нюбърг